จัดทำอุปกรณ์ของเล่นในสนามเด็กเล่น

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน มอบอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โครงการ “ช่างกล สานฝัน ปันน้อง” โดยแผนกวิชาช่างกลโรงงานดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ของเล่นในสนามเด็กเล่นประกอบด้วย ชิงช้า ม้ากระดก จำนวน 2 ชุด ปรับพื้นสนามเด็กเล่น มุงหลังคากันแดดและซ่อมแชมอุปกรณ์ของเล่นที่ชำรุด มอบให้โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา