รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประเภทบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ