พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยนางศิริกานต์ สนธิกุลไพศาล เจ้าของกิจการ บจก.มั่งมี 4289 ทำการมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ