มอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-2019 รพ.สต.สระจระเข้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน มอบอุปกรณ์ที่กดขวดเจลแอลกอฮอล์และฉากกั้นจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระจระเข้ รับมอบโดยนางจรรยา จงปลูกกลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระจระเข้ และมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด รับมอบโดยปลัดเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด