ทำบุญประจำปี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธี กิจกรรมทำบุญประจำปี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ