พิธีบวงสรวงดวงทิพยวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร ตัวแทนครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงทิพยวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด