ต้อนรับท่านรองมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับท่านรองมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคนิค หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธในครั้งนี้