ลงเวลาปฏิบัติราชการ

เดือน กรกฎาคม 2564

01/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ
02/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ
05/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ
06/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ
07/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ
08/07/64 ตรวจสอบรายชื่อ

เดือน มิถุนายน 2564

28/06/64 ตรวจสอบรายชื่อ
29/06/64 ตรวจสอบรายชื่อ
30/06/64 ตรวจสอบรายชื่อ

เดือน พฤษภาคม 2564

03/05/64 ตรวจสอบรายชื่อ24/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
05/05/64ตรวจสอบรายชื่อ25/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
06/05/64ตรวจสอบรายชื่อ26/05/64หยุดราชการ
07/05/64ตรวจสอบรายชื่อ27/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
11/05/64ตรวจสอบรายชื่อ28/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
12/05/64ตรวจสอบรายชื่อ31/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
13/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
14/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
17/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
18/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
19/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
20/05/64ตรวจสอบรายชื่อ
21/05/64ตรวจสอบรายชื่อ

เดือน เมษายน 2564

21/04/64 ตรวจสอบรายชื่อ
22/04/64 ตรวจสอบรายชื่อ
23/04/64 ตรวจสอบรายชื่อ
26/04/64ตรวจสอบรายชื่อ
27/04/64ตรวจสอบรายชื่อ
28/04/64ตรวจสอบรายชื่อ
29/04/64ตรวจสอบรายชื่อ
30/04/64ตรวจสอบรายชื่อ