บริจาคถุงยังชีพ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พร้อมด้วยตัวแทนครูอาจารย์ ร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 8 โหล เพื่อรวมพลังน้ำใจชาวด่านขุนทดสู้ภัย Covid -19 “ด่านขุนทดต้องชนะ” รับมอบโดย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ณ ที่ว่าการอำภอด่านขุนทด