กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนป่าสมเด็จย่า 90 พรรษา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา