เข้ารับการฉีดวัคซีน

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู ชุดที่ 1 จำนวน 5 คน รับการฉีดวัคซีน Sinovac (เข็มที่ 1) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอขอบคุณ พ.ญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างสูงที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19๙) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด