ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ