การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ