ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทด ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ทำการเปิดภาคเรียน 1/2564