ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถานที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation : CI) หอประชุมสงฆ์ วัดบ้านหาญ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วย นายวิสิทธ์ วิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมต้อนรับในการตรวจเยี่ยม ครั้งนี้