ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “Network Cabling Solution for New Normal”

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขอแสดงความยินดีกับนายวราฤทธิ์ เจริญพานิชสันติ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และนายธนวัฒน์ สุคุณพันธ์ นักศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ลำดับที่ 15 โดยมีนายมรุต พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล เป็นผู้ควบคุมทีม จากการแข่งขัน Network Cabling Solution for New Normal สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์คปี 9 (รูปแบบออนไลน์) รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 สิงหาคม 2564