งานมุทิตาสักการะ พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาสักการะ พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล) ในวาระ อายุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ ในการนี้พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทธสีโล) มีเมตตา มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน (ตามรอยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ วัดบ้านไร่