อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เจลแอลกอฮอล์)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยครูหมวดวิทยาศาสตร์ จัดทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 มอบให้กับกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)