“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์”

“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์” ผู้บริหาร ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ