ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบพร้อมโปรแกรมออกแบบ CAD-CAM แบบรวม 2 โปรแกรม ในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ-ครุภัณฑ์การศึกษาห้อ_compressed_compressed-บีบอัด-2