โครงการ Fix it – จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ณ บ้านบึงบัวทอง

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสาคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแผนกวิชาช่างก่อสร้างสำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ณ บ้านบึงบัวทอง บ้านหนองบัวละคร และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา