โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ณ เทศบาลหนองบัวตะเกียด

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลางผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้างสำรวจซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา