โครงการ fix it – จิตอาสา บริการซ่อมและบริการล้างแอร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา บริการล้างแอร์ จำนวน 50 ตัว และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้างสำรวจซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ ผอ.ประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มาเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา