ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครู ช่วยขนย้ายสิ่งของ และขนกระสอบทรายปิดกั้นน้ำ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา