พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ