มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูอาจารย์ มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด จำนวน 40 แพค และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา และพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ขอบคุณ แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแล ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)