ส่งมอบห้องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และคณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้ทำการส่งมอบห้องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด โดยมี พ.ญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพญ.ต้องตา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการใช้ห้องโดยจะใช้สำหรับการพ่นยาให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และใช้สำหรับพ่นยา กรณีเด็กหรือผู้ป่วยที่เป็นหอบหืด หรือทางเดินหายใจ