ตรวจประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอขอบคุณนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นายละออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด และนางสายชล ไทยอุดมหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลด่านขุนทด ได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียนและมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับวิทยาลัยฯ ในการนี้มี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยฯ ห้องเรียน โรงฝึกงานแผนกวิชาต่าง ๆ โรงอาหารและสหการร้านค้า ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)