สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          วันที่ 3 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายพิเศษ

            ด้านที่ 1 การบริหารและจัดการ บรรยายเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยากรโดย นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

            ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน และองค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ การศึกษาพืชที่สนใจ/การศึกษา วิทยากรโดยนายเขมชาติ ดวงมณี ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

           วันที่ 4 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมรายงานผลการเรียนรู้ นำเสนอผลงาน องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ออกแบบใบงาน และเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์สู่แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา

           ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน และด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ วิทยากรโดย นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *