รับโล่โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสถานประกอบการฯ

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ อ.วุฒินันท์ อุดโว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อ.ฐิตรังสี เพชรเรืองประทีป หัวหน้างานความร่วมมือ และนางสาวสุพัฒตรา เจียมผ่อง ตำแหน่ง Engineer Support บริษัท ยูเอเอ จำกัด ร่วมรับโล่โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสถานประกอบการ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิกาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *