โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง โดยความร่วมมือ ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนด่านขุนทด และโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการห้องเรียนอาชีพ โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี ตามโครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง โดยความร่วมมือ ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนด่านขุนทด และโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการเรียนการสอน ของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น มีผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๙๖ คน ประกอบด้วย หลักสูตร ๗๕ ชั่วโมง ๔ รายวิชา ๑. งานเขียนแบบเครื่องกล ๒ มิติด้วยโปรแกรม (๒D) จำนวน ๑๘ คน ๒.งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑๔ คน ๓. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน ๒๐ คน ๔. การออกแบบPortfolio ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน ๒๔ คน และหลักสูตร ๑๒๐ ชั่วโมง รายวิชา งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมจำนวน ๒๒ คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *