รถ..ตู้ปันสุข..ร่วมใจสู้ COVID-19

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดทำรถ..ตู้ปันสุข ร่วมใจสู้ COVID-19 โดยได้รับการบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคเข้ารถ..ตู้ปันสุข จากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจนายอำเภอด่านขุนทด ร่วมบริจาคเครื่องสาธารณูปโภคในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณรถ..ตู้ปันสุขด้านหน้าของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ต้อนรับนายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

สักการะรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่ได้มีจิตเมตตาสร้างวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้ลูกหลานชาวด่านขุนทด ได้ศึกษาเล่าเรียน

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองวาสนา สำราญจิต

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองวาสนา สำราญจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Read more

การรับรายงานตัวและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เปิดรับรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปวช.1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ ระดับปวส.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

แสดงความยินดีและชี้แจงการรับทุนการศึกษา

ชี้แจงการรับทุนการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนนักศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในประเทศจีน โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน

Read more

เอกสารรับรายงานตัว

นักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว เพื่อกรอกข้อมูลมาจากที่บ้าน เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับรายงานตัว

Read more

ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้การแนะนำ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้การแนะนำ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more