งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการแสงดาว ศรีจันทร์เวียง, รองผู้อำนวยการเด่น สติภา และรองผู้อำนวยการธวัช แบบขุนทด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Read more

พิธีเปิดโครงการ Fix it center และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Fix it center และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

Read more

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอด่านขุนทด

Read more

กิจกรรม โครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ร่วมทอดกฐินสามัคคี” วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการ, นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการฝึกอบรม ชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาทหาร แก่นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

Read more

ออกหน่วยบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ซ่อม สร้าง ล้างใหม่)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ซ่อม สร้าง ล้างใหม่) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more