รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

Read more

เอกสารรับรายงานตัว

นักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว เพื่อกรอกข้อมูลมาจากที่บ้าน เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับรายงานตัว

Read more

ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้การแนะนำ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้การแนะนำ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ

Read more

การประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

Read more

เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ ป้องกัน Covid-19

ร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ ป้องกัน Covid-19 เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้ 1. แคปซูลอุณภูมิลบ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 2. เคาร์เตอร์จุดคัดกรองผู้ป่วย 3. ตู้ครอบกันฝุ่นแพร่กระจายเชื้อไวรัส

Read more