โครงการ Fix-it จิตอาสา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ Fix-it จิตอาสา จัดทำที่เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 30 ขวด โดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากรนำมอบให้กับพญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

มอบอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบอาหารว่าง จำนวน 120 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทด ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ทำการเปิดภาคเรียน 1/2564

Read more

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

มอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแผนกช่างกลโรงงาน และครูหมวดวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ณ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more