การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ

Read more

การประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

Read more

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด นำโดยนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ

Read more

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้แก่โรงพยาบาลด่านขุนทด โดยมี นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทดและแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด รับมอบอุปกรณ์จากทางวิทยาลัยฯ

Read more

ผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกัน

รผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์

Read more

ตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา

การตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)

Read more