Merry Christmas Day & Marketing Day

วันที่ 24 ธันวาคม2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Merry Christmas Day & Marketing Day ประจำปี 2563โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ได้มีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในงานมีการแสดงโชว์ของนักศึกษา, การร่วมแข่งขันการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล มีการออกบูธ และจัดแสดงสินค้าของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ เกิดทักษะในสายอาชีพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “อาชีวะยกกำลัง 2”

Read more

มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ทีมงานจัดทำอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) เข้ามอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ชุด โดยมีนางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรี ตำบลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ และแสดงความยินดีกับผอ.ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด

Read more

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ ระหว่างอายุ 18-20 ปีบริบรูณ์ และอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ เข้ากองประจำการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ท.วิรัช สักกะพลางกูร สัสดีอำเภอด่านขุนทด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

Read more

โครงการสายธารโลหิตแห่งความรัก

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสายธารโลหิตแห่งความรัก โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ร่วมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 142 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

วางแผนการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และนายธาดา ตามเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน “การสร้างห้องเรียนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ (Newskill) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม เป็นแนวทางการเลือกตัดสินใจเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

คัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายวุฒินันท์ อุดโว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประสานงานกับสถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ นำโดยคุณสกุณา จึงวิวัฒนาภรณ์ รองประธานกรรมการ ได้เข้าให้ความรู้ และคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 2 คน คือ 1.นายภูวนัย สุขแก้ว และ2.นายอนุวัฒน์ กีขุนทด เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ วัดสระจรเข้

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกัมพล บัวลอย ครูแผนกวิชาช่างยนต์, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดสระจรเข้ หมู่ที่ 4 ตำบล สระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, นายอนุสรณ์ คินขุนทด หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งและเรียนรู้กระบวนการทางลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage challenge ระดับประเทศ ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิด และร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ณ สนามช้างอินเตอร์ เนชนแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์

Read more