มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

5 กรกฎาคม 2565 ดร.กา

Read more