กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more