เจ้าหน้าที่ ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้า นักศึกษาเข้ามาในสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2566 ผู้บ

Read more

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)”

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2566 ช่วง

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2566 ดร.ก

Read more

ครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประจำปีการศึกษา 2566

9 สิงหาคม 2566 วิทยา

Read more