รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานรักษาความปลอดภัย

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

Read more