โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง โดยความร่วมมือ ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนด่านขุนทด และโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่

Read more

ร่วมรับมอบเกียรติบัตร และหนังสือขอบคุณ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการจัดทำทางลาด และงานซ่อมฝ้าเพดาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ

วันที่ 20 กันยายน 25

Read more