โครงการ “Big Cleaning Day”

วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ร่วมทำกิจกรรมโครงการ “Big Cleaning Day” เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ ตลอดจนภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น เป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุด

วันที่ 19 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการห้องสมุด ณ ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีรำลึกพระคุณครู พระเทพวิทยาคม

วันที่ 15 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมพิธี “รำลึกพระคุณครู พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระผู้มีแต่ให้ ” โดยนำพวงมาลัยดาวเรืองไหว้ (พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และร่วมฟังเทศน์สนทนาธรรม โดยพระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (หลวงพ่อเจิม), ฟังโอวาสให้ความรู้ โดยดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

นที่ 15 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณโรงอาหาร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ห้องน้ำ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด อาคารอำนวยการ โดยมีนายอนันต์ พูนสวาย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เข้าดูแลการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

มอบเคาท์เตอร์คัดกรองป้องกันให้แก่ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และคณะจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มอบเคาท์เตอร์คัดกรองป้องกันให้แก่ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

Read more

มอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ และฉากกั้นจุดคัดกรอง

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนคณะครูอาจารย์ มอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ 2564 และมอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์และฉากกั้นจุดคัดกรอง ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด รับมอบโดย นางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดบ้านหนองโสน

วันที่ 3 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดบ้านหนองโสน ตำบลหนองกราด อำเภอด่าขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

Merry Christmas Day & Marketing Day

วันที่ 24 ธันวาคม2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Merry Christmas Day & Marketing Day ประจำปี 2563โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ได้มีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในงานมีการแสดงโชว์ของนักศึกษา, การร่วมแข่งขันการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล มีการออกบูธ และจัดแสดงสินค้าของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ เกิดทักษะในสายอาชีพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “อาชีวะยกกำลัง 2”

Read more

มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ทีมงานจัดทำอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) เข้ามอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ชุด โดยมีนางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรี ตำบลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ และแสดงความยินดีกับผอ.ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด

Read more