ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบ้านเก่าร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อบริการพี่ น้อง ประชาชน ตำบลบ้านเก่า และตำบลใกล้เคียงมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน จำนวน 28 ทุน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ถุง พร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2563

นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด, ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประชามั่นใจ ระบบไฟมั่นคง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด่านขุนทด จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประชามั่นใจ ระบบไฟมั่นคง” ออกให้บริการตรวจสอบ และตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

Read more

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับบุคลากรครู

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับบุคลากรครู (พนักงานราชการ) ประจำแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษายินดีกับผู้อำนวยการ

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และกล่าวให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 25563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านเทพประทานพร ตำบลหนองแวง อำเภอเทพรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำสัญญาการฝึกร่วมกับผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำสัญญาการฝึกร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

งานพิธีมหามงคลฤกษ์ เททองหล่อรูปเหมือน พระเทพวิทยาคม

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดสถานที่ ให้บริการเครื่องเสียง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวก ในงานพิธีมหามงคลฤกษ์ เททองหล่อรูปเหมือน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (องค์ใหญ่) และพุทธาภิเษกมหามงคลวัตถุ วาระที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Read more

ร่วมต้อนรับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วก.เนินขาม

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เข้าศึกษาดูงานอาคาวิทยบริการและห้องสมุด ห้องเทคโนโลยียานยนต์ ห้องสตูดิโอ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้คณะครู นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more