บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระหว่างวันที่ 1-2, 8-9, 15-16 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ช่างประจำศูนย์ ช่างชุมชน และนักเรียนประจำศูนย์ ที่ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ณ บริเวณวัดบ้านทุ่งสว่าง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ปีการศึกษา 2563 แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีการอบรมเรื่อง 1. โมเดลการสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas) การเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น วิทยากรโดย ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา 2. การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ วิทยากรโดย นางสาววันเพ็ญ จันตะเภา ผู้อำนวยการเขตนครราชสีมา 3. ธนาคารออมสินวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายธวัช แบขุนทด และนายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ และนายธวัช แบขุนทดรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร.10

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ และนายธวัช แบขุนทดรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

กิจกรรมกวดขันวินัยจราจร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์

สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดกิจกรรมกวดขันวินัยจราจร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เข้าตรวจสภาพรถ และทำการตักเตือนสำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีการปรับแต่งผิดกฎหมายจราจร ให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

Read more

ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ท่าน ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

รับมอบคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม จากบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับมอบคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม จากบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคให้แก่ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Read more

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนใหม่ รองฯประชารัฐ สาระวิเศษ วาระรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และร่วมส่ง รองฯ ประชารัฐ สาระวิเศษ วาระเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

Read more