“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์”

“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์” ผู้บริหาร ครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

Read more

โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับพี่น้องชาวอำเภอด่านขุนทดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ณ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์”

“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์” ผู้บริหาร ครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณ คุณภาวนา ชัยธนะกาญจน์กุลร้านโซโก้ โคราช และนายณัฐชนน จงเจริญใจ บริษัท ใต้ฟ้า มอเตอร์ คอมพิวเตอร์จำกัด ที่บริจาคเงินถุงยังชีพ และน้ำดื่มช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรทางเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ด่านขุนทดที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่ได้ วันที่ 29 กันยายน 2564

Read more

วันพระราชทานธงชาติไทย

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงของสถานศึกษา 28 กันยายน 2564

Read more

โครงการ Fix it – จิตอาสา ประกอบอาหารปรุงสุก (ครัวปันสุข)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร ประกอบอาหารปรุงสุก (ครัวปันสุข) จำนวน 100 กล่อง และมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และแอลกอฮอลล์ จำนวน 20 ขวด ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองบัวละคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ บ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการ Fix it – จิตอาสา มอบน้ำดื่มศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองบัวละคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการ Fix it – จิตอาสา มอบน้ำดื่ม รพ.ด่านขุนทด

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการฉีดวัคซีนป้องกันดูแล และช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงโควิด-19

เรืออากาศโท สมพร ปานดำที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เข้ากราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 กันยายน 2564

Read more

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แซนวิชเพื่อสุขภาพ)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 วิชาแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more