ประชุมโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสมรรถนะสูง และมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปรับพื้นที่ลูกระนาด บริเวณถนนทางเข้า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more

เตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติ พระราชกรณียกิจทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องเสียง และผูกผ้าประดับ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จีน – ไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยหน่วยผลิตฝูหรง และวิทยาลัยเทคนิคหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออนไลน์

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more

ร่วมพิธีงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ และออกให้บริการเครื่องเสียงภายในงาน ณ วัดเมืองตะโก ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more