พิธีจุดเทียนรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายธวัช แบขุนทด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

Read more

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายมนตรี ศรีสถาพร, นายธวัช แบขุนทด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับฟังนโยบายจุดเน้น การปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับฟังบรรยายพิเศษ “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” จากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ และวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รับฟังปาฐกถา “อาชีวะยกกำลังสอง” จากพณ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Read more

รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 8 ทีม ระดับอาชีวศึกษา

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำครูที่ปรึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU 2020 ประจำปี 2563 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 8 ทีม ระดับอาชีวศึกษา จากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read more

พิธีมุทิตาสักการะบูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีมุทิตาสักการะบูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาส วัดบ้านไร่ โดยมีการจุดธูปเทียนบูชา ถวายเครื่องทองน้อย หน้าองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และคล้องพวงมาลัย เพื่อระลึกจิตกุศลถวายให้หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ วงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศล วันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญู บูรพาจารย์ พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

กิจกรรมปล่อยปลา บริเวณสระวัดบ้านไร่

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา บริเวณสระวัดบ้านไร่ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล วันกตัญญูบูรพาจารย์ พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประชุมกรรมการสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางจัดการศึกษา ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมพิจารณาเสนอความคิดเห็น กรณี มีผู้บริหารสถานศึกษาขอย้าย เข้ามาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดย นายกุลชาติ กุลกลางดอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

Read more