บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด นำโดยนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ

Read more

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้แก่โรงพยาบาลด่านขุนทด โดยมี นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทดและแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด รับมอบอุปกรณ์จากทางวิทยาลัยฯ

Read more

ผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกัน

รผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์

Read more

ตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา

การตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษา ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)

Read more

เยี่ยมชมห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เยี่ยมชมห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน(ฮั่นปั้น) ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ห้องเรียนภาษาญีปุ่น (ห้องเรียนรู้ทวิภาคี บ.อัศวเลิศ ห้องเรียนรู้ ศูนย์ภาษา YCT ) ห้องเรียนรู้ทวิภาคีสาขาการค้าปลีก MK หอเกียรติภูมิ

Read more

จัดทำหน้ากากเฟรชชิล (Face shield)

จัดทำหน้ากากเฟรชชิล (Face shield) เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) มอบให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทดและโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา

Read more

ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ร่วมออกแบบและผลิต อุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 การจัดทำเตียงแคปซูลและกล่องครอบป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส

Read more