การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2564 กรณีพิเศษ ระหว่างอายุ 18-20 ปีบริบรูณ์ และอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ เข้ากองประจำการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ท.วิรัช สักกะพลางกูร สัสดีอำเภอด่านขุนทด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

Read more

โครงการสายธารโลหิตแห่งความรัก

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสายธารโลหิตแห่งความรัก โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ร่วมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 142 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

วางแผนการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และนายธาดา ตามเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน “การสร้างห้องเรียนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ (Newskill) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม เป็นแนวทางการเลือกตัดสินใจเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

คัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายวุฒินันท์ อุดโว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประสานงานกับสถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ นำโดยคุณสกุณา จึงวิวัฒนาภรณ์ รองประธานกรรมการ ได้เข้าให้ความรู้ และคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 2 คน คือ 1.นายภูวนัย สุขแก้ว และ2.นายอนุวัฒน์ กีขุนทด เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ วัดสระจรเข้

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกัมพล บัวลอย ครูแผนกวิชาช่างยนต์, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดสระจรเข้ หมู่ที่ 4 ตำบล สระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, นายอนุสรณ์ คินขุนทด หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งและเรียนรู้กระบวนการทางลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage challenge ระดับประเทศ ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิด และร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ณ สนามช้างอินเตอร์ เนชนแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์

Read more

งานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา และผู้ร่วมรำบรวงสรวง ร่วมเดินขบวนรถแห่ดอกไม้พวงมโหตร จากหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ไปยังลานอนุเสาวรีย์ พ่อขุนด่าน (บึงบ้านหาญ) , ร่วมทำโรงทาน และรำบวงสรวง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563

Read more

ตรวจเยี่ยมและอำนวยการสอบHSK

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมและอำนวยการสอบ ในการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 1,2,3 และ 4 ณ ศูนย์สอบภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่

ออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

Read more