ปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และงานอาคารสถานที่ ร่วมปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก โดยให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน ์ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ฉากกั้นโปร่งแสงตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำ ฉากกั้นโปร่งแสง ป้องกันละออง ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับใช้ในโรงอาหาร ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

Read more

ลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี

นที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

Read more

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Read more

เข้ารับการฉีดวัคซีน

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ คนรับการฉีดวัคซีน Sinovac (เข็มที่ ๑) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอขอบคุณ พ.ญ.ต้องตา ชนยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างสูงที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนป่าสมเด็จย่า 90 พรรษา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สักการะบูชา รูปเหมือนพระเทพวิทยาคม วันก่อตั้งวิทยาลัยฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะบูชา รูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระผู้มีแต่ให้ในวาระวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ ณ วงเวียนรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสทุโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปรายงานตัวตามสถานศึกษาที่เลือกบรรจุต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

บริจาคถุงยังชีพ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พร้อมด้วยตัวแทนครูอาจารย์ ร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 8 โหล เพื่อรวมพลังน้ำใจชาวด่านขุนทดสู้ภัย Covid -19 “ด่านขุนทดต้องชนะ” รับมอบโดย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ณ ที่ว่าการอำภอด่านขุนทด

Read more