การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร ครู ผู้สนับสนุน การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) และมอบหนังสือรับรอง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (HSK) วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

เอกสารรับรายงานตัว

นักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว เพื่อกรอกข้อมูลมาจากที่บ้าน เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับรายงานตัว

Read more