ชื่อ - นามสกุล :ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :999 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ