หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โดย : hamtidarat
อ่าน : 764
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น แก่ประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย อาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน