หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
โดย : phornpawee
อ่าน : 339
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวง่พอคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-15พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยมีทักษะที่ได้รับรางวัล และได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1.ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 2.ทักษะประกวดมารยาทไทย 3.โครงงานวิทยาศาสตร์ 4.ทักษะงานวัดละเอียด 5.ทักษะงานฝีมือ 6.ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 7.การเขียนโปรแกรมควบคุมเมบิลคอนโทรลเลอร์ 8.ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 9.ทักษะคอนกรีต 10.ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CAD/CAM) 11.ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี และ12.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี