หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (YCT)
โดย : phornpawee
อ่าน : 338
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วิทยาลัยเทคนิคหลวง่พอคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นางสาวิตรี ภูมิภาค หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครู และครูอาสาสมัครจีน ควบคุมและจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (YCT) ระดับที่ 1-3 แก่นักเรียนและเยาวชน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ