หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ให้ความรู้และคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
โดย : phornpawee
อ่าน : 527
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

คุณสกุณา จึงวิวัฒนาภรณ์ รองประธานกรรมการ หจก. คิงส์ยนต์ สำนักงานใหญ่ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ ISUZU ได้เข้าให้ความรู้และคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา โดยมีนายธวัช แบขุนทด รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานหลักสูตรการสอน หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ