หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : phornpawee
อ่าน : 515
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง เข้าร่วมพิธีเปิด และให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
1.ทักษะงานวัดละเอียด 2.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 3.ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4.ทักษะงานฝึกฝีมือ 5.ทักษะ Marketing challenge 6.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 7.ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 8.ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง 9.การประกวดมารยาทไทย 10.การประกวดร้องเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี