หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ปวช.3
โดย : phornpawee
อ่าน : 101
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคณะกรรมการคุมสอบ นักเรียน นักศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ