ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  คลิกที่นี่

ข้อมูลสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ
ข้อมูลตลาดแรงงาน

แบบรายงานการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2564
63 vcop