ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสัญญา เคนทรภักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  • งานแนะแนวอาชีพฯ
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน