จัดทำผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 8 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโคโรน่า (Covid- 19) ต่อไป