ผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกัน

วันที่ 8 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินการผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องครอบป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความสะดวกและความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาล โดยมีท่าน ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และพ.ญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทดร่วมให้คำแนะนำในการผลิตนวัตกรรมนี้ด้วย